Height y = -0.08(d – 49)2 + 195 y = -0.0002(d – 182)2 + 10 y = -0.004(d – 173)2 + 123
Paths
Max. Height 195 feet 10 feet 123 feet
Distance at Max. Height 49 feet 182 feet 173 feet
Height at Contact 2.9 feet 3.4 feet 3.3 feet
Landing Distance 98.4 feet 405.6 feet 348.4 feet
Home Run?